Öğrencilerin ileride atılacakları meslekleri daha iyi tanıyabilmeleri için tecrübeli meslek erbablarını okullara çağırıp söyleşi yaptırıyoruz.

Doktor, avukat, işletmeci, mühendis, akademisyen, yazılımcı gibi lisans veya daha yukarı seviyelerde eğitim gerektiren meslek sahiplerini okulunuza getirerek öğrencilere merak ettikleri meslekler hakkında birinci ağızdan doyurucu bilgiler sunulmasını sağlıyoruz.

Ayrıca çiftçi, oto sanayi ustası, kunduracı gibi diğer esnaflarla öğrencileri buluşturabiliyoruz.